cel publiczny - obwieszczenie zebranie materiału dow.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami  p.poż. na terenie działek 206, 202/18, 202/19, 202/6 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska,  gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (16 maja 2023)
Opublikował: Karolina Osak (16 maja 2023, 14:52:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74