Wykaz nieruchomości na sprzedaż 28.07.2022 r.

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21
na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.


Z wykazem można zapoznać się w dniach od 28.07.2022 r. do 18.08.2022 r.


Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.


Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA


W DRODZE PRZETARGU
*Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT.


Działka Nr 257/4 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego z częścią magazynową.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. w dniach od 28.07.2022 r. do 18.08.2022 r.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upływa z dniem 08.09.2022 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 lipca 2022)
Opublikował: Szymon Kalawski (28 lipca 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (27 lipca 2022, 14:45:31)
Zmieniono: wypełnienie tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 182