wszczęcie postępowania cel publiczny - wodociąg w Gzinie Górnym


 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.07.2022 r. na wniosek Pełnomocnika Pani Katarzyny Paszkowskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami  p.poż., na terenie działek 124/10 i 247/1 w miejscowości Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (26 lipca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (27 lipca 2022, 10:30:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152