decyzja umarzająca postępowanie - ścieżka rowerowa

Dąbrowa Chełmińska, 05.07.2017 r.
6220.II.2.1.2017.KO
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 5 lipca 2017 r.

 
 
     Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji umarzającej
 
     postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo”
 
        W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie od 05-19.07.2017 r. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 7, tel. 52 381 60 56 wew. 55 w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (5 lipca 2017)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (5 lipca 2017, 08:48:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (8 listopada 2017, 14:00:27)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 429