Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwały nr XXXI.261.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz na stronie internetowej gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (29 czerwca 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (29 czerwca 2017, 22:06:16)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (29 czerwca 2017, 22:11:41)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 361