Obwieszczenie 6220.II.01.15.2013/2014.AKB o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa składu materiałów budowlanych i opału” w Strzyżawie


6220.II.01.15.2013/2014.AKB                                        Dąbrowa Chełmińska, 03.03.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 3 marca 2014 r.
 
 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Budowa składu materiałów budowlanych i opału
 
na działkach ewidencyjnych nr 127/14, 127/35, 128/6 obręb geodezyjny Ostromecko w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 (wtorek 7.30-18.00) oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
PLIKI DO POBRANIA:
decyzja administracyjna - kliknij (174kB) word
Charakterystyka przedsięwzięcia - kliknij (29kB) word


metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 marca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (4 marca 2014, 17:54:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992