OBWIESZCZENIE: Zamieszczono dane o „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko: Budowa składu materiałów budowlanych i opału”

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 16); art. 33; art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone dane o „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa składu materiałów budowlanych i opału” na działkach nr 127/14, 127/35, 128/6 obręb geodezyjny Ostromecko, w miejscowości Strzyżawa, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią raportu w terminie do dnia 7 listopada 2013 r. od dnia ukazania się niniejszej informacji oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

Raport - plik do pobrania (5781kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (18 października 2013)
Opublikował: Sławomir Zieliński (18 października 2013, 11:05:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1314