OBWIESZCZENIE 6220.II.05.06.2011/2012.AKB


6220.II.05.06.2011/2012.AKB                                         Dąbrowa Chełmińska, 04.01.2011 r.
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 04 stycznia 2012 r.
 
Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie
 
wydania na wniosek Nadleśnictwa Toruń z siedzibą przy ul. Polnej nr 34/38 w Toruniu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m” na działkach nr 5183, 5184, 5199, 5200 położonych w  obrębie geodezyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji tj. do dnia 25 stycznia br. włącznie. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10, w godzinach 7.30 – 15.30.
   
 
 
Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.tablice ogłoszeń: gminna, sołectwa: Strzyżawa
3.strona internetowa bip.dabrowachelminska.lo.pl
4.Wójt Gminy a/a
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (4 stycznia 2012)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (4 stycznia 2012, 12:49:10)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:46:23)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 997