OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 14.01.2011R.

OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu  13.01.2011 r. zostało wszczęte na wniosek P. Jacka Olszewskiego Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „PRO – IMMOBILIA” w Dąbrowie Chełmińskiej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej nr działki 298 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Reptowo.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (14 stycznia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (14 stycznia 2011, 13:47:15)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 lutego 2012, 13:40:09)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1629