OBWIESZCZENIE Oś.7624/01/10/10


Oś.7624/01/10/10                                       Dąbrowa Chełmińska, 18.11.2010 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
 
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) zawiadamia się, że dnia 03.11.2010 r. została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, znak SKO-4220/80/2010 orzekająca utrzymanie w mocy decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska znak: Oś.7624/01/07/10 z dnia 16.09.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania” na działkach nr 63/4 i 63/3 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy oraz pozostałą dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10
w godzinach 7.30 – 15.30

 
Niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 listopada 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (31 grudnia 2010, 15:26:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1604