ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/07/04/09: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
zawiadamia
że na wniosek złożony przez Jacka Kosiedowskiego Vice Prezesa Zarządu firmy FORUM Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Boluminie nr 53, zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania nieruchomości z zakładu obróbki stali i blachy na zakład tapicerski” na działce nr 172/12 w miejscowości Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym społeczeństwo ma możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

treść dokumentu - do druku (219kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (7 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (7 sierpnia 2009, 15:40:37)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (7 sierpnia 2009, 17:38:26)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1746