ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OŚ.7624/08/02/08


 
Dąbrowa Chełmińska, 01.12.2008 r.

 
 
 
ZAWIADOMIENIE   OŚ.7624/08/02/08
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 14.11.2008 r. zostało wszczęte na wniosek Państwa Tamary i Piotra Dobrzykowskich, zamieszkałych ul. Norwida 11 w Bydgoszczy, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu z pomieszczeniem gospodarczym” na działce nr 7/5 w miejscowości Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 12, w godz. 730 – 1530.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (1 grudnia 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (1 grudnia 2008, 15:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1708