ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OŚ.7624/06/02/08

Dąbrowa Chełmińska, 13.08.2008 r.
 
 
 ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania nr OŚ.7624/06/02/08

 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 12.08.2008 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Marioli Królikowskiej, zamieszkałej przy ul. Kijowskiej 16 w Bydgoszczy, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie wiaty na maszyny i narzędzia” na działce nr 20/9 w miejscowości Wielka Kępa, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 12, w godz. 7:30 – 15:30.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt GMINY (13 sierpnia 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (26 sierpnia 2008, 18:35:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2053