OBWIESZCZENIE NR OŚ.7624/03/07/08


Dąbrowa Chełmińska, dnia 12.06.2008 r.

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/03/07/08
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone dane o „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie budynku inwentarsko - magazynowo - składowego dla potrzeb chowu i hodowli bydła oraz trzody chlewnej o obsadzie 65 DJP” na działce nr 249/2 w Gzinie, gm. Dąbrowa Chełmińska


W terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (siedziba urzędu: Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21) w Referacie Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 12) w dniach pracy (pon., śr., czw., pt. w godz. 7 15 -15 15 i wt. w godz. 800 – 1600) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (13 czerwca 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (13 czerwca 2008, 12:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1697