ZAWIADOMIENIE Oś.7624/04/01/08Dąbrowa Chełmińska, 12.06.2008 r.
ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/04/01/08

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 02.06.2008 r. zostało wszczęte na wniosek Firmy OKNOVID Sp. z o.o. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na cele produkcyjno-magazynowe – produkcja stolarki PCV
i aluminiowej” na działkach nr 59/1 i 59/2 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.


W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 12, w godz. 7:15 – 15:15, wt. 8:00 – 16:00.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (13 czerwca 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (13 czerwca 2008, 12:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1342