OBWIESZCZENIE OŚ.7624/02/01/08

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/02/01/08
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), zawiadamiam, że w dniu 05.02.2008 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Marka Dyrdy zam. przy ul. Czarna Droga 3/97 w Bydgoszczy, postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno od km 2+120 do km 2+665 w Ostromecku, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 i 49 w/w ustawy strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.


metryczka


Wytworzył: mgr inż. Aleksandra Kirchner - Inspektor ds. ochrony środowiska (29 lutego 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (4 marca 2008, 16:32:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1745