OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Dąbrowa Chełmińska 28.02.2008r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), zawiadamiam, że w dniu 15.01.2008 r. zostało wszczęte na wniosek firmy HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 235 w Bydgoszczy, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz osiedlowych dróg komunikacyjnych i chodników dla osiedla „Pod Gruszą” w Ostromecku, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 i 49 w/w ustawy strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Aleksandra Kirchner - Inspektor ds. ochrony środowiska (29 lutego 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (4 marca 2008, 16:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2633