ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NR Oś.7624/06/04/07/08


Dąbrowa Chełmińska, 22.01.2008 r.

ZAWIADOMIENIE NR Oś.7624/06/04/07/08
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 27.11.2007 r. zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego UNIMAT Sp. z o.o. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania obiektów produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 280 w Nowym Dworze, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 § 1 w/w ustawy, strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 12.


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (22 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (23 stycznia 2008, 12:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2350