ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR Oś.7624/05/01/07/08


Dąbrowa Chełmińska, 16.01.2008 r.

ZAWIADOMIENIE NR Oś.7624/05/01/07/08
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 23.11.2007 r. zostało wszczęte na wniosek firmy HYDROTERM Zygmunt Biernacki postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” zlokalizowanej na działkach nr 228/1 i 228/2 w Gzinie Górnym, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 § 1 w/w ustawy, strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 12.Otrzymują:
Strony postępowania wg. rozdzielnika;
Tablice ogłoszeń: sołectwa Gzin + Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
a/a

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (16 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (16 stycznia 2008, 14:15:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2251