ZAWIADOMIENIE Oś.7624/04/03/07/08


Dąbrowa Chełmińska, 08.01.2007 r.


ZAWIADOMIENIE nr Oś.7624/04/03/07/08
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 22.10.2007 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jerzego Serockiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej na działce nr 56 w Gzinie Dolnym, gmina Dąbrowa Chełmińska.


W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 § 1 w/w ustawy, strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski
i uwagi dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 12.


Wójt Gminy
/-/mgr Zbigniew Łuczak

Otrzymują:
Strony postępowania wg. rozdzielnika;
Tablice ogłoszeń: sołectwa Borki + Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
a/a

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (8 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (9 stycznia 2008, 11:17:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2044