Postępowania w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na środowisko

Postępowania w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na środowisko

Zawieszenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dąbrowa Chełmińska, 06.09.2021 r. RGP.6220.3.8.2021.KO             Postanowienie     Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa dróg na Osiedlu Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”

                         Dąbrowa Chełmińska, 10.06.2021 r. RGP.6220.2.7.2021.KO       [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

                                          [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Budowa instalacji fotowoltaicznej - wszczęcie postępowania

RGP.6220.1.2.2019.KO                                      &n [...]

decyzja umarzająca postępowanie - ścieżka rowerowa

Dąbrowa Chełmińska, 05.07.2017 r. 6220.II.2.1.2017.KO   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 5 lipca 2017 r.          Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie

                                            [...]

wszczęcie postępowania - złoże kruszywa naturalnego SŁOŃCZ III

                                         &nbs [...]

Decyzja w sprawie inwestycji polegającej na budowie czasowej stacji kontenerowej na paliwa płynne i stanowisko gazu wraz ze sklepem wielobranżowym

W decyzji 6220.II.03.15.2015/2016.AKB stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czasowej stacji kontenerowej na paliwa płynne i stanowisko gazu wraz ze sklepem [...]

DECYZJA: brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

6220.II.02.06.2015.AKB                              [...]

Postanowienie: Brak obowiązku oceny oddziaływania na środowisko - rozbudowa drogi w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska, 09.09.2015 r.6220.II.02.04.2015.AKB  POSTANOWIENIENa podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 [...]

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

6220.II.04.14.2014/2015.AKB                                 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

6220.II.01.01.2015.AKB                                       [...]

POSTANOWIENIE: dot. Kontynuacji poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie

Dąbrowa Chełmińska, 08.04.2015 r. 6220.II.04.08.2014/2015.AKB   POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267), w związku z ustaniem [...]

Decyzja nr 6220.II.05.06.2014.AKB o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Dąbrowa Chełmińska, 10.10.2014 r.   DECYZJA 6220.II.05.06.2014.AKB o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 82, 84 i [...]

Postanowienie:odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

6220.II.05.05.2014.AKB                              [...]

POSTANOWIENIE NR 6220.II.04.04.2014.AKB

6220.II.04.04.2014.AKB                                       [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.05.02.2014.AKB

6220.II.05.02.2014.AKB                                       [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.05.01.2014

6220.II.05.01.2014                                      &nbs [...]

POSTANOWIENIE NR 6220.II.02.06.2014.AKB

                                      [...]

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.

O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 5 listopada 2013 rokuNa podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

OBWIESZCZENIE: Zamieszczono dane o „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko: Budowa składu materiałów budowlanych i opału”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKANa podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 16); art. 33; art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.02.02.2013

6220.II.02.02.2013                                      &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.02.01.2013

6220.II.02.01.2013                                      &nbs [...]

POSTANOWIENIE NR 6220.II.01.06.2013.AKB

                                         [...]

POSTANOWIENIE NR 6220.II.01.05.2013.AKB

                                       [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.01.02.2013

6220.II.01.02.2013                                      &nbs [...]

Obwieszczenie 6220.II.05.09.2011.AKB o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi leśnej Nadleśnictwo Kamieniec..."

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 09 lutego 2012 r. Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi..." Leśnictwo Kamieniec

DECYZJA 6220.II.05.07.2011/2012.AKBo środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

OGŁOSZENIE NR 7011.01.2012.AKB

  7011.01.2012.AKB                                     &n [...]

OBWIESZCZENIE 6220.II.05.06.2011/2012.AKB

6220.II.05.06.2011/2012.AKB                                 [...]

POSTANOWIENIE 6220.II.05.05.2011/2012.AKB

6220.II.05.05.2011/2012.AKB                                 [...]

6220.II.05.02.2011.AKB:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

6220.II.05.01.2011.AKB: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Przebudowie leśnych dróg pożarowych nr 7/4 i 7/5 w Nadleśnictwie Toruń – Leśnictwo Kamieniec o długości 1880 m”.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia     Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE 6220.II.04.10.2011.AKB

                                         &nbs [...]

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 6220.II.04.08.2011.AKB

                                        [...]

POSTANOWIENIE NR 6220.II.02.07.2011.AKB

                                         [...]

OBWIESZCZENIE 6220.II.04.06.2011.AKB

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z DN. 21.09.2011 R.

                                Dąbrowa Chełmińska, 21.09.2011 [...]

6220.II.04.02.2011.AKB: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 [...]

6220.II.04.03.2011.AKB: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)   zawiadamiam   że dnia 11.04.2011 r. wpłynął wniosek od Pana [...]

DECYZJA NR 6220.II.03.10.2011.AKB

6220.II.03.10.2011.AKB [...]

Charakterystyka przedsięwzięcia nr 6220.II.03.09.2011.AKB

6220.II.03.09.2011.AKB                                       [...]

Decyzja nr 6220.II.03.08.2011.AKB o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

                                         [...]

OBWIESZCZENIE 6220.II.03.07.2011.AKB: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie [...] przedsięwzięcia pn.: „Wydzielenie gruntu o powierzchni 1129 m2 pod rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C o zatokę parkingową [...]"

Na podstawie art. 33 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr [...]

POSTANOWIENIE 6220.II.03.06.2011.AKB: Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla działania pn. „Wydzielenie gruntu [...] pod rozbudowę drogi gminnej [...]"

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

DECYZJA 6220.II.02.09.2011.AKB: O środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych"

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

OBWIESZCZENIE 6220.II.02.11.2011.AKB:Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - [...]"

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, [...]

OBWIESZCZENIE 6220.II.03.05.2011.AKB: o wydniu opinii i postanowienia w sprawie „Wydzielenia gruntu (...) pod rozbudowę rozbudowę drogi gminnej Nr 050508C (...)”

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. [...]

OBWIESZCZENIE 6220.II.02.08.2011.AKB: zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. [...]

ZAWIADOMIENIE 6220.II.03.04.2011.AKB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 [...]

ZAWIADOMIENIE 6220.II.03.03.2011.AKB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)   zawiadamiam   że dnia 16.06.2011 r. wpłynął wniosek od Gminy [...]

OBWIESZCZENIE 6220.II.01.08.2011.AKB: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Obiekty magazynowe płodów rolnych”

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. [...]

DECYZJA 6220.II.01.06.2011.AKB: o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.01.03.2011.AKB

6220.II.01.03.2011.AKB                                       [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6220.II.01.04.2011.AKB

6220.II.01.04.2011.AKB                                       [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 14.01.2011R.

OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE Oś.7624/01/11/10

Oś.7624/01/11/10                                       Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE Oś.7624/01/10/10

Oś.7624/01/10/10                                       Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NOWY DWÓR

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/01/08/10: Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr [...]

DECYZJA OŚ.7624/02/05/2010

                                           [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/02/04/10: Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej nr 050510C relacji Dąbrowa Chełmińska - Gzin”

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie OŚ.7624/01/05/2010: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania na działkach nr 63/4 i 63/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 16); art. 33; art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie Nr OŚ.7624/03/01/10

OŚ.7624/03/01/10                                        [...]

Zawiadomienie Nr OŚ.7624/03/02/10

ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/02/02/10: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199 [...]

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/02/01/10: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)   zawiadamiam   że na wniosek złożony przez Wiesława [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/01/04/2010: wymóg sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

DECYZJA OŚ.7624/10/09/05/2010

                                           [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/10/09/06/2010

    OBWIESZCZENIE OŚ.7624/10/09/06/2010 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 01 kwietnia 2010 r.              Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/10/09/04/2010:odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb wędzonych

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administra- cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/06/06/07/08

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

DECYZJA OŚ.7624/06/14/07-10: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/01/2010: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiamże na wniosek złożony przez Piotra Kameckiego działającego z upoważnienia [...]

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/01/01/2010: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199 poz. [...]

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/10/09/03/2010: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 [...]

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/10/09/04/2010: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)   zawiadamiam   że na wniosek złożony przez Sławomira [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/08/07/09: zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, [...]

DECYZJA OŚ.7624/09/06/09: stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2; art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/08/07/09: zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, [...]

DECYZJA OŚ.7624/08/06/09: stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ”Przebudowie, rozbudowie i budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska"

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2; art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/09/05/09: odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ”Budowy warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administra- cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/08/05/09: odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ”Przebudowy, rozbudowy i budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/08/01/09

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/08/02/09

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/09/02/09

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/09/01/09

                                         &nbs [...]

DECYZJA OŚ.7624/07/05/09: umorzenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Zmianiy sposobu użytkowania nieruchomości z zakładu obróbki stali i blachy na zakład tapicerski”

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

DECYZJA OŚ.7624/05/06/09: ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla „Budowy kanalizacji sanitarnej i wymiany części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/07/09: wydanie zgody na „Budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/05/09: odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej i wymiany części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej

Zgodnie z treścią art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/05/04/09: Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Budowy kanalizacji sanitarnej i wymianie części sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/06/06/09: Zawiadamienie o wydaniu decyzji na budowę drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko-Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, [...]

DECYZJA OŚ.7624/06/05/09: Środowiskowe uwarunkowania dla "Budowy drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko -Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie"

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/07/03/09: Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)zawiadamiam że na wniosek złożony przez Jacka Kosiedowskiego Vice Prezesa Zarządu firmy [...]

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/07/04/09: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/04/07/09: Zgoda na uruchomienie tartaku w Gzinie

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, [...]

DECYZJA OŚ.7624/04/06/09: Środowiskowe uwarunkowania dla tartaku w Gzinie

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/06/04/09: Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/04/05/09

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/12/08-09

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/12/08-09 WÓJTA  GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 24 czerwca 2009 r.     Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

DECYZJA Oś.7624/05/11/08-09

                                    Dąbrowa Chełmińska, 24.06.2009 [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/06/01/09

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/05/01/09

                                         &nbs [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/05/10/08-09

Dąbrowa Chełmińska, 15.06.2009 r.         P O S T A N O W I E N I E    OŚ.7624/05/10/08-09         Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/04/01/09

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/04/02/09

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/03/01/09

                                         &nbs [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI NR OŚ.7624/09/06/08

      OBWIESZCZENIE NR OŚ.7624/09/06/08 WÓJTA  GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 24 marca 2009 r.     Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

DECYZJA OŚ.7624/09/05/08

                                          &nbs [...]

POSTANOWIENIE OŚ.7624/02/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 10.03.2008r.           POSTANOWIENIE  OŚ.7624/02/07/08   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

DECYZJA Oś.7624/08/05/08

Dąbrowa Chełmińska, 11.02.2009 r.     DECYZJA  nr Oś.7624/08/05/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, w związku [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/05/06/08

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/09/04/08

                                         &nbs [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/08/03/08

Dąbrowa Chełmińska, 16.01.2009 r.     P O S T A N O W I E N I E  NR OŚ.7624/08/03/08         Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OŚ.7624/08/02/08

  Dąbrowa Chełmińska, 01.12.2008 r.       ZAWIADOMIENIE   OŚ.7624/08/02/08 o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

DECYZJA Oś.7624/04/08/08

Dąbrowa Chełmińska, 23.10.2008 r.     DECYZJA nr Oś.7624/04/08/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     Na podstawie art. 46a ust. 1 i  7 pkt. 4, w [...]

DECYZJA Oś.7624/01/12/08

Dąbrowa Chełmińska, 06.10.2008 r.     DECYZJA  Oś.7624/01/12/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     Na podstawie art. 46a ust. 1 i  7 pkt. 4, w [...]

DECYZJA NR Oś.7624/06/04/08

Dąbrowa Chełmińska, 25.09.2008 r.     DECYZJA    Oś.7624/06/04/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, w [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/06/03/08

Dąbrowa Chełmińska, 09.09.2008r.       P O S T A N O W I E N I E   NR OŚ.7624/06/03/08         Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 [...]

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR Oś.7624/02/10/08

Dąbrowa Chełmińska, 01.09.2008 r.     DECYZJA  NR Oś.7624/02/10/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 46a ust. 1 i  7 pkt. 4, w związku z [...]

DECYZJA NR OŚ.7624/03/08/08

Dąbrowa Chełmińska, 25.08.2008 r.  DECYZJA Oś.7624/03/08/08o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 46a ust. 1 i  7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i  art. 56 [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OŚ.7624/06/02/08

Dąbrowa Chełmińska, 13.08.2008 r.   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania nr OŚ.7624/06/02/08  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/06/02/08 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dąbrowa Chełmińska, 13.08.2008 r. ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/06/02/08o wszczęciu postępowania  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/04/05/08

Dąbrowa Chełmińska, 07.08.2008r.   P O S T A N O W I E N I E NR OŚ.7624/04/05/08          Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

DECYZJA NR Oś.7624/05/10/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 17.07.2008 r. DECYZJA NR Oś.7624/05/10/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/01/09/08

Dąbrowa Chełmińska, 26.06.2008r. P O S T A N O W I E N I E OŚ.7624/01/09/08 Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [...]

OBWIESZCZENIE NR OŚ.7624/03/07/08

Dąbrowa Chełmińska, dnia 12.06.2008 r. OBWIESZCZENIE OŚ.7624/03/07/08 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), w [...]

ZAWIADOMIENIE Oś.7624/04/01/08

Dąbrowa Chełmińska, 12.06.2008 r. ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/04/01/08 o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/03/05/08

Dąbrowa Chełmińska, 02.06.2008r. P O S T A N O W I E N I E nr OŚ.7624/03/05/08 Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE NR OŚ.7624/06/06/07/08

Dąbrowa Chełmińska, dnia 21.05.2008 r. OBWIESZCZENIE OŚ.7624/06/06/07/08 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/02/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 15.05.2008r. P O S T A N O W I E N I E OŚ.7624/02/07/08 Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OŚ.7624/03/05/08

Dąbrowa Chełmińska, 15.04.2008 r. ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/03/05/08 o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/05/07/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 28.03.2008r. P O S T A N O W I E N I E NR OŚ.7624/05/07/07/08 Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/02/01/08

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/02/01/08 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dąbrowa Chełmińska 28.02.2008r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/06/05/07/08

P O S T A N O W I E N I E NR OŚ.7624/06/05/07/08 Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. [...]

POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/05/05/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 26.02.2008r. OŚ.7624/05/05/07/08 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. [...]

DECYZJA Nr OŚ.7624/03/05/07

Dąbrowa Chełmińska, 25.02.2008 r. DECYZJA NR OŚ.7624/03/05/07 Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NR Oś.7624/06/04/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 22.01.2008 r. ZAWIADOMIENIE NR Oś.7624/06/04/07/08 o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

POSTANOWIENIE NR Oś.7624/09/15/06/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 18.01.2008 r. POSTANOWIENIE Oś.7624/09/15/06/07/08 Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z decyzją Samorządowego [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR Oś.7624/05/01/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 16.01.2008 r. ZAWIADOMIENIE NR Oś.7624/05/01/07/08 o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

ZAWIADOMIENIE Oś.7624/04/03/07/08

Dąbrowa Chełmińska, 08.01.2007 r. ZAWIADOMIENIE nr Oś.7624/04/03/07/08 o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

DECYZJA OŚ.7624/03/05/07

Dąbrowa Chełmińska, 12.11.2007 r. OŚ.7624/03/05/07 DECYZJA Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 201 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 105 § [...]

metryczka