Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych


Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gminy są zobowiązane  do udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, ani bezpośrednio firmie odbierającej odpady z nieruchomości, ani zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny być przekazywane do placówek sprzedaży lub do innych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na odbiór, czy zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, w ramach indywidualnej umowy.

Wykaz przykładowych podmiotów zbierających odpady rolnicze (143kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (3 marca 2020)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (12 stycznia 2010, 12:24:54)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (3 marca 2020, 08:39:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4638