Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska

PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU   Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia [...]

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI CZĘŚĆ B

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLAGMINY DĄBROWOWA CHEŁMIŃSKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004-2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008-2011   CZĘŚĆ B POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA  GMINY DĄBROWOWA CHEŁMIŃSKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004-2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA  2008-2011 UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XV/111/04 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z DNIA 8 [...]

metryczka