Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), jest prowadzony na stronach niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej (Karty w BIPie) oraz na EKOPORTALu (w zakresie informacji dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje w BIP wprowadza i aktualizuje osoba odpowiedzialna za środowisko
srodowisko@dabrowachelminska.lo.pl

Informacje w EKOPORTALu wprowadza i aktualizuje osoba odpowiedzialna za zagospodarowanie przestrzenne nieruchomosci@dabrowachelminska.lo.pl


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (2 czerwca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (2 czerwca 2010, 16:33:38)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (6 października 2014, 14:53:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9275