PROTOKÓŁ NR 43/14 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR    43/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 9 września 2014 roku
 

Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy. 
 
Porządek posiedzenia:
 
Dokonanie wizytacji jednostek organizacyjnych.
 
Komisja dokonała wizytacji jednostek organizacyjnych na terenie Gminy.
Wizytacją objęto:
-     Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej;
-     Gminną Przychodnię w Dąbrowie Chełm.;
-     Gminną Bibliotekę Publiczno – Szkolną w Dąbrowie Chełm.;
-     GOKiS;
-     Zespół Szkół w Czarżu;
-     Zespół Szkół w Ostromecku.
 
Kierownicy w/w jednostek organizacyjnych omówili zakres działania w/w jednostek oraz przedstawili informacje na temat planów i potrzeb.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie wniosła uwag do zakresu działalności i stanu w/w jednostek organizacyjnych oraz stwierdziła, że obiekty dydaktyczne są właściwe przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Zwrócono uwagę na konieczność wykonania remontu dachu na obiektach Zespołu Szkół w Ostromecku oraz remontu świetlicy w Boluminie.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (9 września 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 października 2014, 13:04:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389