PROTOKÓŁ NR 1/05 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł   NR  1/05
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu  14 stycznia 2005 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska  – Przewodnicząca  Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Irena Werner Kryszewska – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm.,
- Radni Rady Gminy wg listy obecności,
- Członkowie Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm.
 
Porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Służby Zdrowia na terenie Gminy w bieżącym roku.
2. Sprawy różne.
 
 
ad.1. W dyskusji na temat Funkcjonowania Służby Zdrowia na terenie Gminy w bieżącym roku głos zabrali:
Irena Werner Kryszewska – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ  w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiła informacje na temat zasad pracy przychodni na terenie Gminy. Opieka medyczna zabezpieczana jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00, natomiast w soboty czynny jest jeden ośrodek zdrowia w godzinach od 8:00 do 11:00.
Radny Arnold Drążyk poprosił o informację na temat zasad zamawiania wizyt domowych. 
Dyrektor Gminnej Przychodni wyjaśniła, że lekarze jeżdżą na praktycznie każde wezwanie. Wizyty odbywają się w dniu zgłoszenia. Mimo, że 50% wizyt jest nieuzasadnionych nie było przypadków odmowy. Dyrektor dodała, że forma zgłoszenia wizyty domowej jest dowolna, przyjmuje się tylu pacjentów, ilu przyjdzie. Dyrektor zwróciła uwagę, że po raz pierwszy w kontrakcie podpisywanym z Narodowym Funduszem Zdrowia pojawił się zapis, że lekarz wyjeżdża się na wizyty domowe w uzasadnionych przypadkach.
Radny Andrzej Barczyński stwierdził, że z przedstawionych wynika, że służba zdrowia na terenie Gminy funkcjonuje prawidłowo. Codziennie oprócz piątków w godzinach rannych czynny jest ośrodek zdrowia w Dąbrowie Chełm. i Czarżu. W soboty czynny jest ośrodek w Dąbrowie Chełm., a głównym tematem spotkania była kwestia dostępności do świadczeń medycznych w soboty.
Radny zwrócił uwagę, że przy okazji trwającego spotkania warto by przedyskutować sprawę budowy parkingu przy obiekcie ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełm. Dodał, że samorządowi nie chodzi o jakiś duży parking, ale o stworzenie miejsca do parkowania dla dwóch, trzech pojazdów.
Mirosław Majewski – Przewodniczący Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni SP ZOZ zwrócił uwagę, że pacjenci, którzy mają trudności w poruszaniu się są przywożeni do ośrodka. Samochody mogą się zatrzymać na wysepce autobusowej bądź wjechać na teren ośrodka zdrowia. Zdaniem Przewodniczącego należy zastanowić się nad kosztem takiej inwestycji, ponieważ to nie będą małe środki. Zdaniem Przewodniczącego  należy zastanowić się nad przeznaczeniem tych środków na inne istotne potrzeby. Dodał, że trzy miejsca parkingowe, to zbyt mało, od razu zostaną zajęte.
Radny Andrzej Barczyński poinformował, że radni będą starali się wygenerować środki z budżetu gminy na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji.
Mirosław Majewski – Przewodniczący Rady Społecznej zwrócił uwagę, że utwardzenie parkingu szlaką spowoduje jeszcze większe utrudnienia w chodzeniu osobom, które mają  trudności w poruszaniu.
Radny Arnold Drążyk zwrócił uwagę, że radni zauważyli problem i chcą go rozwiązać. Radni nie są przygotowani na pytanie, ile ma kosztować planowana inwestycja. Należy przedyskutować zasadność problemu. Gdyby pytanie dot. kosztów padło z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowanoby wstępny kosztorys.
Mirosław Majewski – Przewodniczący Rady Społecznej zauważył, że problem wyszedł od Rady Gminy już około roku temu. W związku z tym taki kosztorys powinien zostać już opracowany.
Radny Andrzej Barczyński zwrócił uwagę, że inicjatorem wniosku dot. budowy parkingu powinna być Gminna Przychodnia, ponieważ w chwili obecnej można domniemywać, iż Rada Gminy chce uszczęśliwić kogoś na siłę.
Irena Werner Kryszewska przypomniała, że wcześniej prowadziła rozmowy z Panem Drążykiem, by wybudować taki parking na miejscu obecnego targowiska. Dyrektor poinformowała, że za budynkiem ośrodka zdrowia znajduje się wolny plac, który trzeba by  podnieść o około 1m, przesunąć stojący tam słup energetyczny oraz zlikwidować istniejące i wybudować nowe szambo. Zdaniem dyrektor taka inwestycja pociągnie za sobą ogromne koszty.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że umiejscowienie parkingu na placu targowiska nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ trzeba mieć na względzie osoby niepełnosprawne. Zdaniem radnego należy stworzyć parking równolegle do ul. Rydygiera. Wystarczy o 4 – 5m przesunąć istniejące ogrodzenia przychodni.
Dyrektor Gminnej Przychodni zwróciła uwagę, że w tym miejscu usytuowane są dwie studzienki kanalizacyjne obsługujące cały budynek ośrodka zdrowia.
Radny Szymon Dunal zaproponował odbycie wizji lokalnej omawianego terenu.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że rolą radnych jest wskazanie miejsca, natomiast w kwestiach studzienek wypowiedzą się fachowcy.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował o planowanej w przyszłości zmianie lokalizacji przystanków autobusowych w Dąbrowie Chełmińskiej. Wówczas będzie można wygenerować parking przy minimalnych nakładach finansowych.
Radny Jan Szramkowski zwrócił uwagę na ustawiony znak zakazu wjazdu na teren przychodni.
Dyrektor Gminnej Przychodni wyjaśniła, że ten znak ustawiono, ponieważ na teren ośrodka wjechał pacjent traktorem z przyczepą niszcząc śmietniki. Dyrektor dodała, że do pacjentów obłożnie chorych lekarze przyjeżdżają z wizytą domową.
Dyrektor poinformowała, że samochody mogą wjeżdżać na teren przychodni, poza tym nikt nie egzekwuje tego zakazu.
Radny Arnold Drążyk wyraził obawę, że z parkingu przy ośrodku zdrowia będą korzystały osoby postronne.
Dyrektor Gminnej Przychodni poinformowała o możliwości przesunięcia płotu ogradzającego ośrodek zdrowia, celem utworzenia tam parkingu.
Przewodnicząca Komisji dodała, że kwestie ustalenia miejsc parkingowych ustali projektant.
Radna Marlena Łobocka zapytała, czy pacjenci zgłaszają potrzebę budowy parkingu?
Dyrektor Gminnej Przychodni odpowiedziała przecząco.
Radny Ryszard Kaczor potwierdził konieczność budowy parkingu zwracając uwagę na osoby, którymi trzeba się zająć. W takich przypadkach kierowca nie może odprowadzić samochodu na oddalony parking.
Dyrektor Gminnej Przychodni przedstawiła informację na temat kontraktów stomatologów.
Radny Ryszard Kaczor zwrócił uwagę, że w związku z ustaleniem stałych godzin przyjęć pacjentów w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy, to należałoby to w jakiś sposób rozpropagować wysyłając np. stosowne ogłoszenia do sołtysów.
Dyrektor Gminnej Przychodni poinformowała, że sama wywiesza takie informacje na wszystkich drzwiach i przed budynkami. Różne godziny przyjęć pacjentów były spowodowane brakiem lekarza.
Wójt Gminy poinformował, że jeżeli do końca maja br. nie przewiduje się zmian przyjęć pacjentów, to sam zajmie się powieleniem i skierowaniem do sołtysów stosownych informacji na ten temat.
Dyrektor Gminnej Przychodni poinformowała, że przeprowadzono gruntowną modernizację przychodni w Dąbrowie Chełm. zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Przychodnia posiada wszystkie wymagane zgody. Dyrektor dodała, iż uważa, że rok 2004 zakończono sukcesem.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na nieestetyczne otoczenie przed budynkiem ośrodka zdrowia w Ostromecku, przypominając o prowadzonych wcześniej rozmowach na ten temat.
Dyrektor Gminnej Przychodni wyjaśniła, że wydatki w 2004 roku pochłonęły wszystkie środki finansowe. Dyrektor zwróciła uwagę na planowaną budowę drogi przy przychodni w Ostromecku informując, że schody były w ostatnim czasie kilkakrotnie remontowane. Remonty wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
Dyrektor poinformowała, że generalnego remontu wymaga płot przy przychodni w Dąbrowie Chełm. oraz schody przychodni w Ostromecku. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na badanie pacjentów i wynagrodzenia pracowników.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Gmina jako organ założycielski może udzielić dotacji dla Gminnej Przychodni?
Wójt Gminy udzielił stosownych wyjaśnień  przytaczając przepisy prawne.
Dyrektor Gminnej Przychodni poinformowała, że w bieżącym roku przewidziano remont bieżący oraz remont schodów przychodni w Ostromecku.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił się o podanie informacji na temat opieki medycznej w soboty.
Dyrektor Gminnej Przychodni poinformowała, że w godzinach nocnych, tj. od osiemnastej do siódmej rano opiekę medyczną zapewnia pogotowie ratunkowe. Jest tak, jak sobie pacjent życzy. W soboty opiekę zapewnia szpital im. Jurasza w Bydgoszczy. Dyrektor dodała, że jeżeli istnieje taka potrzeba, transport załatwiamy my sami. Za porady specjalistów płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, przychodnie nie płacą.
Dyrektor przedstawiła informacje na temat badań laboratoryjnych związanych z wizytami u specjalistów.
Jan Palmowski – członek Komisji zapytał Dyrektor o wizje funkcjonowania służby zdrowia w przyszłości? Osobiście marzy mu się piękny przestronny i nowoczesny ośrodek zdrowia w Dąbrowie Chełm., a słyszy się, że lekarz ma mieć tylko walizkę.
Dyrektor Gminnej Przychodni odpowiedziała, nie ma nic przeciwko wybudowaniu nowoczesnego ośrodka w Dąbrowie Chełmińskiej, ale wówczas zajdzie konieczność likwidacji pozostałych ośrodków na terenie Gminy. Co do „walizek” dyrektor poinformowała, że nie słyszała o takich planach.
Radny Arnold Drążyk stwierdził, iż odnosi wrażenie, że temat budowy parkingu nie został jeszcze zakończony. Nie omówiono kwestii inwestora, kosztów oraz terminu realizacji.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawianie sugestii.
Radny Arnold Drążyk zaproponował, by sprawą zajął się Wójt Gminy wraz z Radą Społeczną.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że sprawę należy przeanalizować wizualnie, na miejscu.
Dyrektor Gminnej Przychodni zwróciła uwagę, że budowa parkingu jest inwestycją, która wymaga procedury przetargowej. Dyrektor dodała, że nie ma nic przeciwko przetargowi, jeżeli Wójt Gminy wyznaczy osobę z Urzędu, która zajmie się sprawą, ponieważ ona jest przede wszystkim lekarzem.
Bartosz Giłka – członek Komisji stwierdził, że najlepszym pomysłem jest budowa parkingu po dokonaniu zmiany lokalizacji przystanku autobusowego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wszystko zależy od tego, co chce się wykonać. Można wybudować parking tymczasowy od strony ul. Rydygiera, która w przyszłości zostanie poszerzona. W momencie gdy zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowy Chełmińskiej nastąpi zmiana lokalizacji przystanków autobusowych.
Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że Dyrektor Przychodni, jako gospodarz terenu powinna wskazać miejsce pod parking.
Dyrektor Gminnej Przychodni w odpowiedzi poinformowała, że przy ośrodku zdrowia jest wolne miejsce, ale jego oględzin musi dokonać fachowiec.
Wójt Gminy zapytał, czy to jest jedyne miejsce, na którym można wybudować parking? Dodał, że na wykonanie dużej inwestycji nie ma środków w budżecie.
Dyrektor Gminnej Przychodni poinformowała, że wydaje się, że na terenie tej posesji plac za przychodnią jest jedynym miejscem na zlokalizowanie parkingu. Od ul. Rydygiera istnieje znaczne niebezpieczeństwo wypadków samochodowych.
Dyrektor dodała, że do jej kompetencji należy zabezpieczenie dróg dojazdowych do przychodni. Przepisy nie wspominają o zabezpieczeniu miejsc parkingowych dla pacjentów.
Dyrektor zwróciła się z prośbą o zobowiązanie jej na piśmie do podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji, by mogła wystąpić o uzgodnienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i Sanepidem.
Wójt Gminy zapytał o zasadność występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia w kwestii budowy parkingu.
Dyrektor Gminnej Przychodni zapytała, kto będzie inwestorem realizacji budowy parkingu?
Radna Marlena Łobocka odpowiedziała, że skoro Rada Gminy chce wykonać inwestycję, to wskaże inwestora.
Wójt Gminy zapytał, czy Dyrektor Gminnej Przychodni zgadza się z potrzebą budowy parkingu przy ośrodku zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej?
Dyrektor Gminnej Przychodni odpowiedziała twierdząco.
Wójt Gminy stwierdził, iż w związku z tym, że nie ma wątpliwości, że inwestorem będzie Zakład Opieki Zdrowotnej i gdy tylko do Rady Gminy wpłynie stosowny wniosek obiecuje ze swej strony daleko idącą pomoc.
Wójt dodał, że należy ustalić miejsce, a reszta, to kwestia spotkania się Wójta z Dyrektorem Gminnej Przychodni i podjęcia stosownych ustaleń. Zakład Opieki Zdrowotnej musi ogłosić przetarg, ale w Urzędzie Gminy pracuje specjalista ds. zamówień publicznych, który opracuje specyfikację oraz może uczestniczyć w pracach komisji przetargowej.
Dyrektor Gminnej Przychodni zwróciła uwagę na niewykorzystany plac za budynkiem dawnej szkoły, który można by przeznaczyć na parking.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, na przeznaczenie w/w placu w planie zagospodarowania przestrzennego. Należy sprawdzić na co ten teren został wskazany.
Radny Arnold Drążyk poinformował, o posiedzeniu Komisji Urbanistycznej. Wiadomo, że teren za obiektem byłej szkoły oraz teren targowiska są już zabezpieczone. Pozostał jedynie teren przy przychodni.
Mirosław Majewski Przewodniczący Rady Społecznej stwierdził, że na miejsce powinna pójść jedna osoba, fachowiec, który określi możliwości wybudowania parkingu, ponieważ są to sprawy wyłącznie techniczne.
Radny Ryszard Kaczor popierając propozycję Wójta Gminy zaproponował wybudowanie tymczasowego parkingu równolegle do ul. Rydygiera. Podczas poszerzania tej ulicy będzie można parking dopracować.
Mirosław Majewski Przewodniczący Rady Społecznej zwrócił uwagę, że to będzie samowola budowlana, dodając, że jest wiele innych ważnych inwestycji do zrealizowania, np. wyrównanie chodników.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała pójście na miejsce celem określenia możliwości budowy parkingu.
Radny Arnold Drążyk zaproponował, by wstępnie opracowano projekt budowy parkingu.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy jest możliwość zmiany przeznaczenia terenu położonego za byłą szkołą.
Radny Arnold Drążyk stwierdził, że oba omawiane miejsca powinny zostać poddane oględzinom fachowca, który przedstawi konkretne rozwiązania.
Radny Jan Palmowski zaproponował wykonanie tymczasowego parkingu.
Radny Jan Szramkowski stwierdził, że teren za przychodnią jest odpowiedni, proponując wyrównanie terenu i wykonanie chodnika. Zdaniem radnego nie należy ponosić wielkich nakładów na ten cel.
 
Obecni na posiedzeniu odbyli wiję lokalną terenów przy ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Chełm. celem określenia dogodnego miejsca na budowę parkingu.
 
Radny Arnold Drążyk stwierdził, że teren za obiektem przychodni jest dobry na pobudowanie tam parkingu, chodzi tylko o dobre rozwiązanie kwestii odwodnienia terenu.
Wójt Gminy poinformował, że jeżeli woda opadowa miałaby spływać korytkami, to nie wyobraża sobie innego utwardzenia terenu, jak tylko poprzez wyłożenie kostką.
Dodał, że zwróci się do projektanta, by obejrzał teren i wykonał projekt.
Radna Marlena Łobocka zwróciła uwagę, by przy tej okazji zająć się modernizacją dojścia do ośrodka zdrowia, które jest w bardzo złym stanie.
Wójt Gminy podsumowując stwierdził, że określono zadanie, przez co rozumie, że ma znaleźć projektanta i określić koszty inwestycji.
Obecni odpowiedzieli twierdząco.
 
ad.2. W punkcie „Sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
            Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 
 
Protokółowała:                                          Przewodniczyła:
Dorota Kraska - inspektor                          Barbara Łukowska
                                                              Przewodnicząca Komisji

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (14 stycznia 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (31 maja 2005, 13:26:30)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:07:13)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1481