PROTOKÓŁ NR 3/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł  NR 3/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 9 marca 2011 r.
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          radny Ryszard Kaczor,
-          Radny Krzysztof Paliński,
-          Radny Marek Kuśmierek,
-          Radny Roman Zieliński
 
Temat posiedzenia:
Wizytacja bibliotek i ośrodków zdrowia na terenie gminy.
 
Członkowie Komisji oraz radni Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska odwiedzili przychodnie i biblioteki funkcjonujące na terenie gminy.
 
Podczas wizyt w poszczególnych placówkach zwracano uwagę na następujące problemy:
  • Złe warunki lokalowe filii Gminnej Biblioteki Publiczno –Szkolnej w Czarżu.
  • Słabe warunki lokalowe przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
  • Poprawienie stanu parkingu przy przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
  • Możliwość zwolnienia Gminnej Przychodni SP ZOZ z podatku od nieruchomości.
  • Konieczność ustalenia zasad współpracy Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej ze szkołami.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - Wadych - inspektor (9 marca 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (19 maja 2011, 14:33:45)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:48:08)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 901