PROTOKÓŁ NR 24/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  24/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 28 kwietnia 2009 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-   członkowie Komisji wg listy obecności,
-  mgr Małgorzata Sadurska – Kierownik Z. O. S.
 
 
Temat posiedzenia:
Opracowanie regulaminu jednorazowego programu stypendialnego.
 
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji opracowała wstępny regulamin stypendiów dla uczniów pod nazwą „ Pogram Stypendialny Cogito”.
 
W wyniku dyskusji Komisja postanowiła przedstawić w/w regulamin środowiskom nauczycielskim celem wniesienia ewentualnych propozycji, wniosków i uwag.
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (28 kwietnia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (25 czerwca 2009, 12:45:29)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:52:20)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1549