PROTOKÓŁ NR 19/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  19/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 25 września 2008 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
 
Temat posiedzenia:
Wizytacja szkół na terenie Gminy.
 
Komisja dokonała wizytacji szkół w Gminie Dąbrowa Chełmińska pod względem przygotowania do nowego roku szkolnego.
Dyrektorzy szkół przedstawili informacje na temat stanu bazy lokalowej oraz wykonanych prac remontowych.
 
          Podczas wizytacji Komisja zwróciła uwagę na następujące kwestie:
-        wszystkie szkoły oraz obiekty szkolne utrzymane są w należytym porządku,
-        Dyrektorzy wykazują ogromne zaangażowanie w organizowanie zajęć dydaktycznych oraz dbałość o powierzone im mienie.
 
W Zespole Szkół w Ostromecku:
- brak pomieszczeń dla logopedy i pedagoga szkolnego;
- konieczność wymiany ośmiu sztuk okien;
- bardzo zły stan dachu i pilną konieczność jego remontu;
- zasadność zwiększenia do pełnego wymiaru etatu sekretarki szkolnej.
 
W Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej:
- brak elewacji na sali gimnastycznej;
- konieczność rekultywacji małego boiska sportowego;
- wymiana posadzki w głównym budynku szkoły;
- wymiana parkietu w sali gimnastycznej.
 
W Zespole Szkół w Czarżu:
- konieczność zwiększenia środków finansowych na zakup oleju opałowego.

Komisja  nie wniosła uwag do przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (25 września 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (1 grudnia 2008, 10:51:48)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:53:34)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1094