PROTOKÓŁ NR 16/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 16/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 21 maja 2008 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- zaproszeni goście, wg listy obecności.

Temat posiedzenia:
Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Edukacji (przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnej).

Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście omówili projekt Strategii Edukacji oraz dokonali w nim korekt i zmian, ustalając jego wersję ostateczną

Komisja postanowiła przedstawić Radzie Gminy w/w projekt uchwały.


Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (21 maja 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (16 czerwca 2008, 13:36:05)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:54:33)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 843