PROTOKÓŁ NR 9/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 9/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 3 października 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,

Temat posiedzenia:
Wizytacja świetlic wiejskich na terenie Gminy.

Komisja dokonała wizytacji świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa Chełmińska pod względem prowadzonej działalności, zasad działania oraz stanu obiektów świetlic i ich wyposażenia.

Podczas wizytacji Komisja stwierdziła, co następuje:
- wszystkie świetlice utrzymane są w należytym porządku,
- prowadzone zajęcia pozwalają na szerszy kontakt dziecka z kulturą oraz uczą pracy w grupie,
- Kierownicy świetlic są bardzo zaangażowani w organizowanie różnego rodzaju zajęć dydaktycznych i rozrywkowych
- w zajęciach każdej ze świetlic uczestniczy spora grupa dzieci i młodzieży
- zwrócono uwagę, że w świetlicy w Dąbrowie Chełmińskiej na skutek zacieku powstał grzyb, którego należy niezwłocznie usunąć (wymagany jest zabieg odgrzybiania)..

Komisja podsumowując nie wniosła uwag do prowadzonej działalności świetlic.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (3 października 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (5 listopada 2007, 12:07:15)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:57:39)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1171