PROTOKÓŁ NR 5/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 5/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 31 maja 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- zaproszeni goście, wg listy obecności.

Temat posiedzenia:
Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Edukacji (przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnej).

Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku zaprezentował obecnym bazę lokalową Zespołu szkół oraz przedstawił informację na temat działalności w/w szkoły.

Zespół po przeprowadzonej dyskusji dokonał segregacji potrzeb dla każdej ze szkół oraz wypracował uzasadnienia w/w potrzeb oraz zakładane efekty , które przy niesie zaspokojenie poszczególnych potrzeb.


Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (31 maja 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (5 lipca 2007, 11:21:57)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:58:52)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1078