Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej:projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Chełmińska


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku:

· pisemnie na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (druk do pobrania na stronie jw.)

· pocztą elektroniczną na adres: promocja@dabrowachelminska.lo.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4 grudnia 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 14 grudnia 2020 r.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Chełmińska.Projekt uchwały (41kB) word
Formularz (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 listopada 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (27 listopada 2020, 12:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89