Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS


Gmina Dąbrowa Chełmińska przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS”. Plan gospodarki niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców.

Wykonawcą PGN dla Gminy Dąbrowa Chełmińska jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Unii Lubelskiej 4c; 85-059 Bydgoszcz;  www.pgksa.pl

PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. PGN jest jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno dla sektora publicznego jak i przede wszystkim dla mieszkańców i przedsiębiorców. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia projektu jeżeli planują Państwo inwestycję (np. wymiana źródła ciepła). Wypełnienie karty nie niesie za sobą żadnych konsekwencji finansowych lub prawnych, nie ma na celu pozyskania danych osobowych, a jedynie oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wypełnioną kartę można odesłać pocztą elektroniczną na adres oparkowska@pgksa.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.
 
Załączniki do pobrania:
1) Karta zgłoszenia projektu - druk do pobrania (152kB) word

PGN aktualizacja (1896kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 listopada 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (6 listopada 2020, 12:39:50)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (15 kwietnia 2021, 10:19:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 168