Składanie pism w formie elektronicznej

Aby pismo wymagające podpisu mogło zostać skutecznie złożone  w formie elektronicznej (nadawać bieg sprawie) musi zostać podpisane elektronicznie.

Załączenie do wiadomości przesłanej mailem lub ePUAPem skanu/fotokopii pisma z podpisem tradycyjnym nie jest poprawną formą dostarczenie wniosku pisma.

Informacja o złożonym podpisie elektronicznym widoczna w oknie ePUAPu dotyczy wyłącznie pisma przewodniego (np. informującego o przesłaniu załącznika)Aby podpisać dokument (załącznik) elektronicznie należy użyć aplikacji służącej do tego celu.

Na przykładzie profilu zaufanego należy użyć Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego a powstały w ten sposób plik (*.xml) załączyć w przesyłanej wiadomości.

przy pomocy Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego można również sprawdzić czy podpis PZ jest poprawny

metryczka


Wytworzył: . (5 listopada 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 listopada 2020, 12:22:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63