I kwartał

1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (758kB) pdf

2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - pobierz (1425kB) pdf

3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (264kB) pdf
3a. Korekta sprawozdania Rb-N - pobierz (267kB) pdf

4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (167kB) pdf

5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (106kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Piotrowska - Skarbnik Gminy (31 marca 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (14 maja 2020, 12:51:36)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (28 maja 2020, 08:05:14)
Zmieniono: dodanie korekty sprawozdania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169