VIII Sesja Rady Gminy

Wyniki głosowań
Wyniki głosowań do pobrania (632kB) pdf
P R O T O K  Ó Ł   NR  VIII.2019
z Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
odbytej w dniu 14 sierpnia 2019 roku
 
Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczor o godzinie 10.00 otworzył Sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy   14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji. (Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Protokolant: Barbara Piórkowska
Radni nieobecni:
 
W Sesji udział wzięli:
-  Radni Rady Gminy wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki - Wójt Gminy,
-  Mariusz Buliński – Zastępca Wójta,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
-  Michał Lipiński – Radca Prawny,
-  Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW,
-  Sołtysi i zaproszeni goście wg listy obecności.
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt porządku obrad.
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu  głosach „za” jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
 
PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów  powszechnych na kadencję 2020-2024.
5. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych.
6. Projekt uchwały w sprawie  uznania skargi na Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za bezzasadną.
7.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
8.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
9.    Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy w Wałdowie Królewskim.
10.  Dyskusja na temat przejęcia świetlicy w Wałdowie Królewskim.
11.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
12.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
13.  Zakończenie obrad.
 
ad.1. Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
ad.2. Rada Gminy jednogłośnie powołała Radnego na sekretarza obrad Radną Radna wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
           
ad.3. Do protokołu z VII Sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z VII Sesji. 
 
ad.4. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów  powszechnych na kadencję 2020-2024, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że przedmiotowa uchwała zawiera stosowane zobowiązanie Przewodniczącego Rady do wystąpienia do właściwego komendanta wojewódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym przy obecności czternastu  radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII.85.2019  sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów  powszechnych na kadencję 2020-2024,   która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.5. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII.86.2019  w sprawie Regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.6. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za bezzasadną. głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym przy obecności piętnastu radnych, przy piętnastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII.87.2019  w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za bezzasadną, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.7. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok, głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag projekt uchwały poddał pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII0.88.2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.8. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029, głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag projekt uchwały poddał pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym przy obecności czternastu radnych, przy tczternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII.89.2019  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.9. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie nadania nazwy ulicy w Wałdowie Królewskim,  głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie stanowisko rady. „Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy Urocza w miejscowości Wałdowo Królewskie”.
 
Za w/w stanowiskiem w głosowaniu elektronicznym przy obecności czternastu radnych,  czternaście głosów za. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.10. W dyskusji na temat przejęcia świetlicy w Wałdowie Królewskim,  głos zabrali:
Wójt Gminy omówił wniosek. Powiedział, że obecnie zarządcą obiektu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej. Jednostka OSP przy współudziale środków finansowych  z funduszu sołeckiego cyklicznie będzie dążyła do wymiany ogrzewania, doposażania oraz wykonania prac remontowych.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie stanowisko rady. „Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie przejęcia świetlicy przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim."  
 
Za w/w stanowiskiem w głosowaniu elektronicznym przy obecności czternastu radnych, czternastu za. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.11. Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym:
Radny Dawid Pałczyński  – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno wspólne posiedzenie, podczas którego omawiano sprawy związane z tematyką Sesji.
Radny Marek Kuśmierek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja  w okresie międzysesyjnym odbyła jedno wspólne posiedzenie podczas którego omawiała kwestie związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
Radny Gabriel Zukierski – Przewodniczący  Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiała sprawy związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
 
ad.13. W punkcie „Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu organizatorów zaprosił zbliżające wydarzenia kulturalne.
 
ad 14. Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 12.14 zamknął VIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 


 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Rada Gminy (14 sierpnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (14 sierpnia 2019, 13:37:52)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (7 października 2019, 10:45:25)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij