Sprzedaż nieruchomości rolnej

W dniu 8 marca do tut Urzędu wpłynęła prośba o rozpropagowanie poniższej informacji.

OGŁOSZENIE numer BYD.WKUR.4240.62.2018.AS.9 z dnia 08.03.2018r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016, poz. 1491) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012, poz. 540), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymienionej w wykazie z dnia 12 grudnia 2017 roku, podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, u sołtysa wsi Gzin Górny, Oddziale Terenowym KOWR w Bydgoszczy, SZ w Kusowie, w siedzibie właściwej miejscowo Izby Rolniczej oraz na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl w dniach od 12.12.2017r do 29.12.2017r.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość rolna, dla której księga wieczysta KW nr BY1B/00045814/3 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydziale Ksiąg Wieczystych i oznaczona jako działka nr 215/10 położona w obrębie Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, o łącznej powierzchni 0,2082 ha, w tym użytki i ich klasy wg danych
z ewidencji gruntów: RVI-0,2082 ha.

Wywoławcza cena sprzedaży wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Wadium wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).
Minimalne postąpienie 100,00 (słownie: sto złotych 00/100).
Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Dla nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działka znajduje się w podstrefie oznaczonej symbolem E4 tereny rolne i leśne. Dla obszaru w/w działki przewidziano kierunki zagospodarowania przestrzennego: położenie na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, tereny na których nie nastąpi zmiana funkcji: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o różnej przydatności, dopuszczenie lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w oparciu o obowiązujące przepisy. Działka położona jest poza obszarem
NATURA 2000.
Przetarg na sprzedaż odbędzie się w Sekcji Zamiejscowej Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86 – 022 Dobrcz w dniu 23 marca 2018 roku o godzinie 10:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej kwocie na rachunek Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy w Banku Gospodarki Krajowej Oddział w Toruniu - numer konta: 94 1130 1075 0002 6130 9720 0002.

Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na koncie najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego termin przetargu tj. do dnia 22 marca 2018 roku

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i nazwę obrębu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
pełna treśc ogłoszenia - klikniij, aby pobrać


Wytworzył: KOWR OT w Bydgoszczy (8 marca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 marca 2018, 11:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij