OGŁOSZENIE O XXXV SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2017,  poz.1875)   zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                    
Sesja odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 roku (środa), o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.                                           
 
PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6.  Dyskusja na temat dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wałdowo Królewskie (Dolne).
7.  Informacja dotycząca sprzedaży lokali komunalnych oraz działek budowlanych w 2017 roku.
8.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.    
10.  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
11.  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej  w Ostromecku w gminie Dąbrowa Chełmińska w ośmioletnią Szkołę podstawową w Ostromecku w gminie Dąbrowa Chełmińska. 
12.  Projekt  uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej w gminie Dąbrowa Chełmińska w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dąbrowie Chełmińskiej  w gminie Dąbrowa Chełmińska.
13.  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Czarżu w gminie Dąbrowa Chełmińska w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czarżu w gminie Dąbrowa Chełmińska.
14. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publiczneo-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniający uchwałę Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r.  w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej”.
15.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXVI.217.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023.
16.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Chełmińska.
17.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wałdowo Królewskie.
18.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin.
19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek.
20.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4.
21. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
22. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
23. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2018 taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
24. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027.
26. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
27. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
28. Zakończenie obrad.

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (7 listopada 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (7 listopada 2017, 16:44:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij