Decyzja nr 3/2023 cel publiczny- budowa drogi na Strzyżawie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
   
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa, na terenie działek nr 127/12, 127/15, 127/19, 128/14, obręb ewidencyjny Ostromecko,  gmina Dąbrowa Chełmińska, została wydana decyzja Nr 3/2023.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 czerwca 2023)
Opublikował: Karolina Osak (6 czerwca 2023, 14:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67