zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego- droga Strzyżawa


OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa, na terenie działek nr 127/12, 127/15, 127/19, 128/14, obręb ewidencyjny Ostromecko,  gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (29 maja 2023)
Opublikował: Karolina Osak (30 maja 2023, 13:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63