Obwieszczenie - Decyzja 2.2023 cel publiczny


 
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami  p.poż. na terenie działek 206, 202/18, 202/19, 202/6
w miejscowości Dąbrowa Chełmińska,  gmina Dąbrowa Chełmińska, została wydana decyzja Nr 2/2023.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (30 maja 2023)
Opublikował: Karolina Osak (30 maja 2023, 13:25:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60