Informacja o sprzedaży końcowej węgla


Na podstawie art. 14a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) Gmina Dąbrowa Chełmińska przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

1. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:
  • asortyment groszek – ilość 42,0 Mg
  • asortyment orzech – ilość 38,0 Mg

2. Cena za tonę paliwa stałego (węgla):
Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1.720,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Węgiel nie jest workowany.

3. Termin składania wniosków o zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej: od 18 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Wnioski na sprzedaż końcową węgla można składać w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przy ul. Bydgoskiej 21 w pokoju nr 13 (tel. 52 38 16 005 wewn. 55 lub 61), w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30-14:00.

Druk wniosku - plik do pobrania (.docx) (29kB) word
Druk wniosku - plik do pobrania (.pdf) (152kB) pdf

UWAGA:

Wnioski o zakup paliwa stałego będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe:

1) Wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla: mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
 
2) Brak limitu ilościowego: zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
 
3) Węgiel dla mieszkańców innych gmin: zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (17 maja 2023)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (17 maja 2023, 14:54:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176