Wykaz nieruchomości sprzedaż/dzierżawa

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:
  • Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat,
  • Nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
  • Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Z wykazem można zapoznać się w dniach od 15.05.2023 r. do 05.06.2023 r.
 
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.
 
Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 maja 2023)
Opublikował: Sławomir Zieliński (15 maja 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46