cel publiczny - wszczęcie postępowania budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 09.05.2023r., na wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Kamińskiego prowadzącego działalność LAPIS Artur Kamiński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa, na terenie działek nr 127/12, 127/15, 127/19, 128/14, obręb ewidencyjny Ostromecko,  gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 maja 2023)
Opublikował: Karolina Osak (9 maja 2023, 16:49:06)

Ostatnia zmiana: Karolina Osak (18 maja 2023, 08:31:04)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 206