Obwieszczenie zebranie materiału dowodowego - cel publiczny - budowa linii kablowej w Reptowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowych w miejscowości Reptowo, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 316/12, 316/27, 316/28, 316/29, 316/30 obręb geodezyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (16 sierpnia 2022)
Opublikował: Karolina Osak (16 sierpnia 2022, 08:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43