Zebranie materiału dowodowego - wodociąg Wałdowo Królewskie


 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki 21/18 obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (25 lipca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (26 lipca 2022, 14:44:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132