Zebranie materiału dowodowego- wodociąg Gzin Górny


OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami naziemnymi p. poż., na terenie działki 269/2 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska oraz działek 344 i 348 obręb ewidencyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (26 lipca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (26 lipca 2022, 14:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138