Zarządzenie nr 0050.46.2022Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 11 lipca 2022w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zarządzenie nr 0050.46.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 11 lipca 2022


w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Na podstawie art. 30 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), zarządza się, co następuje:


§ 1. W związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Dąbrowa Chełmińska, ustala się procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego obowiązuje przez okres 2 lat od dnia zakończenia projektu tj. od dnia zatwierdzenia wniosku rozliczającego projekt.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załączniki do zarządzenia (239kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (12 lipca 2022, 08:58:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246