Zarządzenie nr 0050.70.2021WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 21 października 2021w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością innych jednostek

Zarządzenie nr 0050.70.2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 21 października 2021


w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością innych jednostek

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217) zarządzam, co następuje:
 
      § 1. Powołuje się zespół spisowy, do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością innych jednostek, w składzie:
   1) Przewodniczący - Joanna Łukasik;
   2) Członek- Beata Zielińska-Gołembiewska;
   3) Członek – Sławomir Zieliński.
 
      § 2. Zespół spisowy przeprowadza inwentaryzację drogą spisu z natury, wg stanu na dzień 21 czerwca 2021r., składników majątkowych będących własności Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, służące do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego, przekazanych w ramach projektu indywidualnego „pl.ID – Polska ID karta” z 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (21 października 2021, 15:08:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109